Komfort

„Seria obrazów połączonych motywem komfortu powstała w czasie, kiedy w Albanii pojawiła się znacząca grupa nuworyszy. Obrazy te mówią o dogłębnych zmianach i nowych stosunkach, jakie zapanowały po upadku dyktatury. Ten akurat obraz, przedstawiający Paulinę Borghese, ma wymiar symboliczny, kompozycja opiera się na tańcu much. Ukończyłem go w roku 1997. Transformacja, w połączeniu z perspektywą nowego, lepszego życia, zmieniła kierunki myślenia i działania ludzi. Prawdę mówiąc, początki kapitalizmu w Albanii były bardzo trudne. Po upadku dyktatury myśleliśmy, że wszystko będzie funkcjonowało idealnie, wierzyliśmy w szybkie przejście do demokracji, ale wcale tak się nie stało.” (Edi Hila)

Pokaż opis