Nadbudówki

W serii „Nadbudówki” Edi Hila przygląda się architekturze domów jednorodzinnych, powszechnych w albańskim krajobrazie. Monumentalne budowle osadzone na betonowych cokołach to ilustracja społecznych wyobrażeń na temat architektury bogato dekorowanej łukami, frontonami, lizenami. Dla malarza budowle te stanowią znaki współczesności, przekształcone w swego rodzaju pomniki.

Artysta nadaje namalowanym przez siebie budynkom nowe znaczenie. „Na ich kształt wpłynęła nie tylko współczesność, ale również historia – historia społeczeństwa zmuszonego do życia w izolacji, niepewności, strachu, przymusie ciągłego poszukiwania schronienia. Przedstawione na obrazach domy stają się więc wyobrażonymi konstruktami, które świadczą o rozwiniętym indywidualizmie społeczeństwa znajdującego się na ścieżce od dyktatury do kapitalizmu.” (Edi Hila, z wywiadu z artystą przeprowadzonego przez Johana Anrysa)

Pokaż opis