Zagrożenie

„Kronikę codzienności Tirany okresu transformacji naznacza napięcie, wiele zdarzeń i zachowań czyniło miasto przestrzenią niebezpieczną, a nawet zagrażającą życiu. W wielu przypadkach napięcie to skłaniało mieszkańców do wyjazdu z miasta czy wręcz do opuszczenia kraju. Wraz z upływem czasu, rozwojem infrastruktury i budowaniem trwałych struktur organizacyjnych zanikają różne miejskie paradoksy. Nadużycia wolności odzyskanej po upadku dyktatury mają jednak również negatywne dla życia społecznego i politycznego skutki.” (Edi Hila)

Pokaż opis