Peryferie

„W tej serii tematy obrazów wywodzą się z sytuacji typowych dla miejskich peryferii. Biedne przedmieścia dostarczają nam obrazów ducha miasta, razem z cieniami nadmiernie stłoczonych ludzi. Wiele budynków zaprojektowano tak, by schlebiać najbardziej prymitywnym gustom, cechuje je krzykliwa kolorystyka, ocierająca się nieraz o wulgarność. To właśnie ta cecha przyciągnęła moją uwagę. Malując te obrazy próbowałem odpowiedzieć na pytanie, czy można tamtejszą wrażliwość włączyć do twórczości artystycznej.” (Edi Hila)

Pokaż opis